Lộ trình phát triển nhân viên bán lẻ SAADO Vietnam

Lộ trình phát triển nhân viên bán lẻ

Lộ trình phát triển nhân viên bán lẻ:
 
- 2 tháng thử việc: Check về thái độ năng lực, được đào tạo, chỉ cần có thái độ tốt, phù hợp văn hóa công ty.
Mức lương: 4,050 (KPI) + Bảng doanh số vị trí nhân viên bán lẻ.
Cấp độ 1: Chính thức: 4,200.
 
- Cấp độ 2: 4 tháng chính thức: Check về năng lực, thái độ; chuẩn hóa kĩ năng bán hàng, dịch vụ, quản lý CV cá nhân, báo cáo, hiểu sản phẩm và tương tác với các bộ phận khác.
Mức lương: 4,500 (KPI) + Bảng doanh số vị trí nhân viên bán lẻ.
 
- 2 tháng Store Manager Trainee: Thử thách 2 tháng ở vị trí cửa hàng trưởng, ý thức trách nhiệm cao, quản lý tốt cửa hàng mang lại dịch vụ chu đáo cho khách hàng, chủ động xử lý vấn đề.
Mức lương: 4,500 (KPI) + Trợ cấp vị trí (300) + Bảng doanh số vị trí nhân viên bán lẻ.
 
- Cửa hàng trưởng: Quản lý cửa hàng.
Mức lương chính thức: 4,800 + Bảng doanh số vị trí cửa hàng trưởng.
 
Hiển thị tất cả kết quả cho ""