Chính sách đổi hàng SAADO Vietnam

Chính sách đổi hàng

Chính sách dành cho khách hàng tại SAADO

1. Điều kiện

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hệ thống giao hàng ghi nhận phát thành công (sản phẩm cần phải giữ nguyên tem nhãn và còn mới - chưa qua sử dụng)

2. Chính sách

- 1 ĐỔI 1 đối với tất cả trường hợp.

- Sản phẩm khách hàng mong muốn đổi mới sẽ là sản phẩm cùng mẫu, khác mẫu, cùng hoặc khác size. Trong trường hợp khách hàng đổi đôi giày mới mà sản phẩm cùng mẫu đã hết hàng, quý khách có thể đổi sang đôi mẫu khác có cùng mức giá hoặc thấp hơn, tiền chênh lệch SAADO không hoàn trả lại.

- Trong trường hợp sản phẩm được đổi trả có mức giá cao hơn, khoản tiền chênh lệch sẽ do khách hàng bù thêm.

- Khách hàng sẽ chịu hoàn toàn chi phí đổi hàng. Trong trường hợp là do bên sales SAADO tư vấn sai (kích thước, sai màu so với ảnh) thì SAADO sẽ chịu toàn bộ chi phí đổi hàng.

Hiển thị tất cả kết quả cho ""